Továbbképzés nevelőszülőink számára Bács-Kiskun megye

Fenntartói tájékoztató

a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat 2020. évben a nevelőszülők részére tartandó

6 órás működtetői továbbképzésének megszervezéséről

            Ezúton értesítem – mint a PGYSZ munkatársát -, hogy a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendeletben és a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározottakon felül a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §- ban foglalt kötelezettsége alapján 2020. évben március hó 26. napján 10 órai kezdettel hat órás működtetői továbbképzést tart a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Kalocsai Területi Irodájában (6300 Kalocsa, Arany János u. 38. szám alatt).

Második lehetőségként a dolgozó, ill. valamely okból akadályoztatott nevelőszülők részére 2020. március. 28.-án 10-17 óráig lesz a továbbképzés megtartva a fent megjelölt helyszínen.

A továbbképzés témája:

Az érzelmi intelligencia funkciója, kialakulása, érzelmi fejlődés, érzelmi nevelés. Mind a négy blokk tartalmaz egy pici elméletet, de nagy része tréning elemeket, esetfeldolgozással, szituációs gyakorlattal.

Előadó: Dr. Riesz Mária pszichológus, főiskolai docens

A továbbképzés célja, hogy a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat – mint működtető a nevelőszülők számára a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését szabályozó miniszteri rendeletben meghatározott továbbképzésen felül évente legalább hatórás, legfeljebb tizenkét órás a működtetői továbbképzés tart.

Felhívjuk minden érintett nevelőszülő figyelmét, hogy a működtetői továbbképzésen köteles részt venni, az alól csak indokolt esetben – hiányzásról igazolással élve – kaphat felmentést, azzal a kitétellel, hogy a működtetői továbbképzésen elhangzottakat erre kijelölt szakmai vezető irányításával pótolja.

A továbbképzések idejére a működtető a nevelőszülő helyettesítéséről másik, helyettesítésre kijelölt nevelőszülő biztosításával vagy gyermekvédelmi intézmény által biztosított gyermekfelügyelettel is gondoskodhat.

A működtetői továbbképzéssel összefüggésben felmerülő költségek – az utazási költség kivételével – a működtetőt terhelik.

A működtetői továbbképzés időpontjáról, a működtető legalább harminc nappal korábban helyben szokásos módon értesíti a nevelőszülőt.

Kelt. 2020. március 02.

Fenntartó megbízásából, a működtető intézmény főigazgatója:

                                                                                                          Karsa Andrea                                                                                                                         főigazgató