Érdekvédelmi Fórum

Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat-Nevelőszülői Hálózat
Érdekképviseleti Fórum

Nevelőszülői Hálózatunk A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Pünkösdi Egyház által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény gondozottjainak érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórumot hozott létre.

Az ellátottak érdekvédelméről szolgáló Érdekképviseleti Fórum személyi hatálya kiterjed a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózatának minden nevelőszülőjére, munkatársára, vezetőjére, ellátottjaira.

A Fórum tagjai:
A Fenntartó képviseletében: Simonné Korvin Márta
A Működtető részéről: Dr. Kocsis Viktória nevelőszülő tanácsadó, a Fórum elnöke
Az Intézmény dolgozói közül: Samu-Erdélyi Erzsébet nevelőszülő
Az ellátottak képviseletében: Tóth Viktória utógondozott fiatal
Gyermekvédelmi gyámok közül: Váncsainé Kámán Kinga, Dr. Lipót Gyula

A kiskorú személy és törvényes képviselője, továbbá az utógondozott fiatal panasszal, észrevétellel élhet az Érdekképviseleti Fórumnál az intézményi jogviszony megsértése esetén; konkrétan az ellátást érintő kifogások, gyermeki jogok sérelme, illetve az Intézmény foglalkoztatottjainak kötelezettségszegése esetén.

A Fórum feladatai:
a, megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat,
b, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
c, intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál, az Intézmény szakmai ellenőrzését ellátó kormányhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,
d, véleményt nyilváníthat az Intézmény vezetőjénél a gyermeket, gyermekeket érintő ügyekben,
e, javaslatot tehet az Intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működéséről.

Az Érdekképviseleti Fórum elérhető az erdekkepviselet@gyermekvedok.hu e-mail címen.