EFOP1.2.7-16-2017-00029

Akadálymentes oldal (kattintás után nyílik)

EGYH-ESZK-19-0029 sz. projekt keretében

Projekt címe: A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálatnál nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.7-16-2017-00029

Kedvezményezett neve: Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat

A szerződött támogatás összege: 9 991 462 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat (PGYSZ) jelen projektjében, a már hatékonyan működő és folyamatosan bővülő országos nevelőszülői hálózatát kívánja komplex fejlesztési programmal támogatni, annak korszerű fejlődését elősegíteni. Szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek mind a szakmai megvalósítás, mind a pénzügyi elszámolás területén.

Programunk hosszú távon járul hozzá a nevelőszülői hálózat által nyújtott szolgáltatások elérhetővé tételéhez a három megvalósítási helyszín által képviselt térségekben is. Fejlesztésünk átfogó céljai közé tartozik, hogy a már korábban elindított gyermekesély programok továbbfejlesztéshez is hozzájáruljunk. Nem csak kompetenciát, azaz gyakorlati tudást adunk a gyermekeink, fiataljaink, a szakembereink és a nevelőszülőink kezébe, hanem az alkalmazott módszerek bemutatásával, el is sajátíthatják azok használatát, a saját életükben való alkalmazását. Módszereinkben törekszünk a hagyományos segítségnyújtásokon túl (egyéni esetkezelés, tanácsadás, csoportos fejlesztések, tréningek) új innovatív módszereket is bevezetni és alkalmazni pl. innovatív módszerek a szülők bevonásánál. A program megvalósítása során stratégiai partneri kapcsolatot alakítunk ki a szociális szféra szakterüeti képviselőivel, intézményeivel és ezek mellett a szükséges dokumentációs kötelezettségeinknek is eleget teszünk.

Célunk, elérni az elsajátított módszerek társadalmi működtetését, adminisztrációs feladatok, szakmai munka, a weboldalunk kommunikációs szükségletek kielégítését, a hátránykompenzáció, prevenció – kapcsolódó szolgáltatások komplex kialakítását és működtetését és egy stabil szolgáltatási rendszer kialakítását a három megvalósítási helyszínen és a régiókban. Terveink között szerepel az utógondozottaknak szervezett tábor két turnusban és a nálunk hagyományosan megtartott családi nap nevelőcsaládoknak és szakembereinknek, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők együtt építsék a közösséget, a későbbiekre is meghatározott szociális- és társadalmi kapcsolataikat. Mindez növeli a gyermekek és családjaik kötődését és a hazagondozás esélyét is.

A projektidőszak és a fenntartási időszak alatt az új kompetenciák beágyazódnak a helyi közösségbe, annak szerves részévé válnak. Eszközbeszerzésen kívül az alábbi kompetenciafejlesztések valósulnak meg: 1. egyéni fejlesztési tevékenységek 3 fő x összesen 60 órában. 2. csoportos fejlesztési tevékenységek 5 fő x összesen 20 órában. 3. Tréningek és mediációs tevékenységek 5 fő x összesen 20 órában. 4. Tematikus tábor utógondozottaknak 2 x 5 nap, 15 fő részvételével. 5. Családi nap 1 alkalommal, 90 fő részvételével.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 06. 30.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.7-16-2017-00029