Nevelőszülő feladatai

 

nevelőszülő

A nevelőszülő feladatai:

  • otthonában ellátja a gyermek nevelését, gondozását (egy egyéni gondozási – nevelési terv alapján), valamint egyes gyámi feladatokat.
  • gondoskodik a megfelelő oktatásról, képzésről (ha szükséges, speciális foglalkozásról is)
  • felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre
  • biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást a gyámhivatal határozatának megfelelően
  • elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését
  • vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását, ha a fiatal ezt kéri.
  • együttműködik a területileg illetékes gyermekvédelmi Szakszolgálat, a gyámhivatalok és a gyermekjóléti szolgálatok szakembereivel, tájékoztatja őket munkájáról.

Ezek a legfontosabb elvárások, feladatok, melyeket a jogszabályok megfogalmaznak, s amelyhez nevelőszülői tanácsadójuktól, valamint a gyermekvédelemben dolgozó szakemberektől segítséget kapnak.