Ki lehet nevelőszülő – akadálymentesített

Kedves leendő nevelőszülők!

A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, hanem hosszabb felkészülést igénylő lelki, és jogi folyamat. Ennek során természetesen számíthatnak a gyermekvédelmi szakembereink ismereteire, tapasztalataira és segítségére.

A nevelőszülőknek a legfontosabb feladata, hogy biztonságos otthont nyújtsanak a náluk elhelyezett gyermekek számára addig, amíg nem kerülhetnek vissza saját vérszerinti családjukba, vagy végleges, örökbefogadó családba. Elsődleges feladatuk, hogy tartsák szem előtt a gyermek valóságos érdekeit, eközben pozítív családi mintát nyújtsanak, és ezzel egyidejűleg a vérszerinti családdal kiegyensúlyozott kapcsolatot tartsanak fenn.

Ez a tevékenység elsősorban hivatás, amely speciális felkészültséget, önbizalmat, felelősségtudatot és érzelmi intelligenciát feltételez. Előnyt jelent, ha van már tapasztalata a gyermeknevelés terén, akár saját gyermekei nevelése kapcsán, akár munkájából kifolyólag.

Az alábbiakban összefoglaljuk a nevelőszülők jogi értelemben is körülhatárolt feladatait, valamint tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás menetéről. Reméljük, hogy ezzel segíthetünk Önöknek abban, hogy helyes döntést hozzanak, és későbbi munkájuk sikeres legyen.

Nevelőszülő csak az lehet, aki:

magyar állampolgár, illetve bevándorolt vagy menekültként elismert személy

cselekvőképes, büntetlen előéletű

nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok

24. életévét betöltötte, a gondozott gyermek és közte legalább 18, legfeljebb 50 év korkülönbség van

a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon részt vett

fizikailag és pszichésen alkalmas a gyermeknevelésre (a vizsgálatokat a háziorvos és a Szolgálat által felkért szakemberek végzik)

otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre (a gondozott gyermek számára nemenként külön szobát tud biztosítani, ahol az egy gyermekre jutó élettér legalább 6 m2)

társa, illetve élettársa elhatározásához hozzájárul, támogatja munkájában.