EFOP-2.2.14-17 Akadálymentesített

Projekt címe: A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat szakmai tudásbővítése, szervezetfejlesztése, infrastrukturális- és telephely fejlesztése Kalocsán

Kedvezményezett neve: Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat

A szerződött támogatás összege: 29 613 303 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat jelen projektjében, a már hatékonyan működő és folyamatosan bővülő országos nevelőszülői hálózatához kíván egy új telephelyet, regionális központot létrehozni Kalocsán. Projektünk tevékenységeit a szükségletfelmérés által feltárt ellátási és szervezeti hiányosságok megszüntetése érdekében alakítottuk ki és az elérendő személyek, szervezetek szerint csoportosítottuk. Eszerint a kötelezően megvalósítandó programelemek pl. a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében, a gyermekellátásban használt, valamint a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára, illetve szervezet- és kompetencia fejlesztések által biztosítjuk az infrastrukturális beruházások hátterét. Nem csak eszközöket adunk szakembereink és nevelőszülőink kezébe, hanem meg is tanítjuk nekik, hogy ezeket miként kell hatékonyan használni. Módszereinkben törekszünk a hagyományos segítségnyújtásokon túl (egyéni esetkezelés, tanácsadás, családi segítségnyújtás) új innovatív módszereket is bevezetni és alkalmazni pl. speciális módszerek a szülők, családok bevonásánál, település szintű szakmaközi együttműködés. A program megvalósítása során stratégiai partneri kapcsolatot alakítunk ki a szociális szféra szakterületi képviselőivel, intézményeivel és ezek mellett a szükséges dokumentációs kötelezettségeinknek is eleget teszünk. Az új telephely felújítása során a tervezésnél figyelemmel voltunk az akadálymentesítés szempontjaira. Az épület földszintes, az egyes egységek az udvarról külön bejárattal megközelíthetők. Babakocsival, kerekesszékkel rámpa nélkül is jól megközelíthető az épület és épületenergetikailag is jól fejleszthető.

Hosszú távú eredményként sikerül elérni az új munkaállomások működtetését, adminisztrációs feladatok, szakmai munka, a weboldalunk, valamint a „webinárium” adta kommunikációs szükségletek kielégítését, szervezetünk átvilágítását, minőségközpontú továbbfejlesztését, a hátránykompenzáció, prevenció – kapcsolódó szolgáltatások komplex kialakítását és működtetését és egy stabil szolgáltatási rendszer kialakítását Kalocsán és a régióban. Terveink között szerepel – az önkormányzattal már több pozitív egyeztetés is történt a témában – egy rekreációs és képzési központ létrehozása, nevelőcsaládoknak (nevelőszülők és gyermekek nyaraltatása, táboroztatása), és vérszerinti családoknak lehetőség biztosítása, hogy együtt nyaraljanak gyerekeikkel. Mindez növeli a gyermekek és családjaik kötődését és a hazagondozás esélyét is. Ennek infrastrukturális hátterét hivatott megteremteni a Kalocsán, mint majd bővítendő komplex intézmény. Eszközbeszerzésen és felújításon kívül az alábbi kompetenciafejlesztések valósulnak meg: 1. gyógypedagógiai asszisztens képesítés nevelőszülőknek eszközök használatához 3 alkalom, 4 óra/alkalom, 5 fő részére. 2. kisgyermek- és csecsemőgondozó képesítés nevelőszülőknek eszközök használatához 3 alkalom, 4 óra/alkalom, 5 fő részére. 3. csoportos fejlesztési tevékenységek révén belső kommunikációs rendszer fejlesztése (esetmegbeszélés, szülőkonzultáció stb.) 3 alkalom, 4 óra/alkalom, 15 fő részére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 06. 30.

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00021