Dr. Lajos Krisztina

dr.Lajos Krisztina

Dr. Lajos Krisztina

A gyermekvédelmi törvény megjelenésével egy időben, 1997 ősze óta dolgozik a gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátásban. Végzettsége szociális munkás, jogász. Szociális szakvizsgával rendelkezik. Jelenleg is felsőoktatásban képezi magát: közgazdász szakon tanul a Neumann János Egyetemen, előreláthatólag 2021 júniusában szerzi meg új képzettségét.

Munkahelye, beosztása:  Szentkirály  Község jegyzője.  2020 szeptember óta  a PGYSZ Dél-Alföldi Régiójának szakmai vezetője.

Közel áll hozzá a hátrányos helyzetű, fogyatékos csoportok támogatása. Pályája kezdetén szociális munkásként dolgozott e csoportok érdekében. Jogászként az ő érdekvédelmüket, segítésüket mai napig életfeladatának tekinti. Szociális szakvizsgáját a fogyatékkal élők ellátása, rehabilitációja témakörben tette le.

Civil szervezetekben tevékenykedik évtizedek óta; többek között a Könnycsepp és Mosoly Alapítvány Kuratóriumának elnökeként fogyatékkal élő, tartós beteg és nehéz helyzetben lévő gyermekek, családok segítését végzi. Siketek és nagyothallók érdekvédelmében dolgozott öt évig.

Megfontolt és alapos előzetes elhatározás eredményeként 2016 nyarán szerzett nevelőszülői képzettséget. Gyermeknevelés iránti elhatározásában kezdettől vezérelte, hogy szívesen vállalná fogyatékos gyermek nevelését. Első nevelőszülőink közé tartozik a PGYSZ-nél.  

Krisztinához eddig két fő gyermek került kihelyezésre, akiket nála történt elhelyezésük óta nevel.

Elsőként került háztartásába egy jelenleg már 17 éves kamaszlány,  aki  beilleszkedési- tanulási- és magatartási zavarokkal küzd.  Kisgyermekkorától nevelkedik a gyermekvédelmi szakellátásban. Másik hálózat nevelőszülőjének gondozási helyváltoztatásra irányuló kérése alapján került Krisztina háztartásába 2016. 09. 16-án. Az elmúlt több mint négy évben a gyermek magatartása jelentősen változott. Megnyugodott a kiegyensúlyozott és biztonságos családi légkörben. Krisztina kiemelten fontosnak tartja a tanulást, nagyon odafigyel a gyermek megfelelő tanulmányi eredményére. Kezdeti beilleszkedési nehézségek után a leány jelenleg már középiskolás, szakácsnak tanul, 10. osztályos, választott szakmáját szereti. A serdülőkorral járó, valamint korai anya-gyermek kötődés sérülései következtében magatartási problémákkal küzdött, mára a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartást tanúsít, megjelenésére, külsejére igényes. Segít a nevelőszülőnek, barátai vannak, a nevelőszülői családot sajátjaként szereti.

Krisztina a nevelt gyermek esetében törekszik a vér szerinti szülővel való kapcsolattartás elősegítésére, azonban a szülő évente 2-3 alkalommal jelenik meg a Fővárosi TEGYESZ-ben meghatározott kapcsolattartáson. A testvérekkel való kapcsolattartás érdekében a nevelőszülő rugalmasan alkalmazkodik ahhoz, hogy az anya kérése szerint a testvérek gondozási helye szerinti településre szabályozott kapcsolattartás alkalmával együtt jelenjenek meg, hogy a testvérek ne szakadjanak el egymástól.

Másik gondozottja 2016. 12. 21-én került háztartásába, akkor még  ismeretlen állampolgárságú (román) kisfiú.  Budapestről, csecsemőotthonból került hozzá, nagy mértékben hospitalizált   állapotban: négy éves korában még pelenkát használt egész nap. Elhelyezésekor nem ismerte a „család” fogalmát, előtte nem élt családi környezetben. Viselkedési és kötődési problémáit a nevelőszülő nagy türelemmel, sok beszélgetéssel, egyéni foglalkozással kezelte, kezeli.  Jelenleg nyolc éves kisfiú, autizmus spektrum zavarral küzd, ADHD-s és epilepsziás, különleges ellátási igényű gyermek. Szegregált intézményben tanul, első osztályos. Rendszeresen kell vinni különböző egészségügyi gondozásra, ellenőrzésekre, terápiákra, műtétekre (többek között gyermekpszichiátria, ortopédia, szemészet, epilepszia vizsgálat, nevelési tanácsadás, pedagógiai szakszolgálat.). A nevelőszülő minden esetben eleget tesz az egészségügyi előírásoknak, pontosan  betartja azokat. A kisfiúnak szülői kapcsolattartása nincs, anyja lemondott róla, bár erről a tényről dokumentumokkal nem rendelkezünk, de sosem érdeklődött a gyermek iránt. Örökbeadása – súlyos fogyatékossága és krónikus betegségei miatt – nem valósult meg. A nevelőszülőt tekinti anyjának, állapota miatt szorosan kötődik hozzá.

A nevelőszülő munkavégzése során a gyermekvédelmi törvény és a végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint jár el: rendszeresen konzultál és támaszkodik a nevelőszülői tanácsadó véleményére.   A hivatali eljárás előírásait mindig szemmel tartja, és annak figyelembe vételével jár el. A gyermekvédelmi gyámokkal rendszeres kapcsolatban áll, együttműködik (ennek eredményeként a kisfiú megkapta a magyar állampolgárságot).  

A nevelőszülő szakmai felkészültsége jogi, pszichológiai, pedagógiai, közgazdasági téren naprakész és magas színvonalú;  továbbképzésen, szupervízión vesz részt. Nyitott az új szakmai ismeretekre. A gyermekek életminőségének javítása terén sokat tesz gondozottaiért. Családi, iskolai és iskolán kívüli, egyéb tevékenységekbe rendszeresen bevonja őket. Gyakoriak a közös családi programok, kirándulások, egyéb élményt jelentő programok (pl. táborozás). A gyermekek teljes értékű családtagként vannak jelen a nevelőszülő és családja életében.

Nevelési attitűdje meleg, de a szabályok kialakítására, betartására nagy hangsúlyt helyez. A nagylány tanulás iránti motivációját igyekszik erősíteni, fontosnak tartja a tanulást, szakmaszerzést. A kisfiú különleges ellátási igénye következtében folyamatos odafigyelésre, fejlesztésre szorul,  segítségre van szüksége. A nevelőszülő sok időt fordít a gyakorlásra, velük való foglalkozásra.

Munkatársakhoz, nevelőszülő társaihoz való viszonya kifogástalan. Sokat tesz a nevelőszülői hálózat fejlesztése érdekében: ismerősei körében, valamint szűkebb-tágabb környezetében korábban is népszerűsíti a nevelőszülői tevékenységet, részt vesz a PGYSZ nevelőszülői hálózatának toborzásában.

Családi élete kiegyensúlyozott: tartós élettársi kapcsolatban él 15 év óta, párja mindenben támogatja és segíti a gyermeknevelésben. Saját kertes családi házban, rendezett körülmények között él. Lakása, környezete minden szükséges felszereléssel rendelkezik a kulturált neveléshez. A nevelőszülőnek egy felnőtt, 26 éves saját gyermeke van, aki már önálló. Rokonaival, barátaival rendszeres kapcsolatot tart.

Fentiek alapján nevelőszülői tevékenységének elismerésére érdemesnek tartom, és feltétlenül javaslom.

Kecskemét, 2021. 01. 31.

                                                                            Kátainé dr. Lusztig Ilona

                                                                             nevelőszülői tanácsadó