Díjazás

Anyagi juttatások

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

A nevelőszülőt a foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg. (A minimálbér 2020.január 1-től 161.000.-Ft). A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7%-a illeti meg.

A gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

Gyermekek számára biztosított ellátmány 45 ezer forint/gyerek + családi pótlék különleges ellátási igényű gyermeknél 52000 forint + családi pótlék családi pótlék alap esetben 14.800 Ft Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek esetén 23.300,- Ft/hó
  45.000,- Ft/hó 52.000,- Ft/hó 14.800,- Ft/hó 23.300,- Ft/hó
Nevelőszülői juttatások (nevelési díj) nev.szülői alapdíj minimálbér 30%-a 48.300.- Ft/hó kiegészítő díj minimálbér 20%-a 32.200.- Ft/hó * gyermek száma Speciális díj a minimálbér 5%-a

11.270.- Ft/hó * gyermek

Összesen
Nevelő szülő, gyerek nélkül 48.300.- Ft/hó     48.300- Ft/hó
Nevelő szülő 1 gyerekkel 48.300.- Ft/hó 32.200.- Ft/hó 11.270.-Ft/hó 91.770.- Ft/hó
Nevelő szülő 2 gyerekkel 48.300.- Ft/hó 64.400.- Ft/hó   112.700.- Ft/hó
Nevelő szülő 3 gyerekkel 48.300.- Ft/hó 96.600.- Ft/hó   144.900.- Ft/hó
Nevelő szülő 4 gyerekkel 48.300.- Ft/hó 128.800.- Ft/hó   177.100- Ft/hó
Nevelő szülő 5 gyerekkel 48.300.- Ft/hó 161.000- Ft/hó   209.300.- Ft/hó
Nevelő szülő 6 gyerekkel 48.300.- Ft/hó 193.200.- Ft/hó   241.500- Ft/hó

A nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni elhelyezésének időtartamára. Ha a gyermek, fiatal felnőtt a tanítás nélküli pihenőnapok kivételével tanítási szünet, betegség vagy egyéb ok miatt nem a kollégiumban, diákotthonban, hanem a nevelőszülő háztartásában tartózkodik, a nevelőszülő az alapdíjon felül a kiegészítő díjra, valamint a speciális vagy különleges szükségletű gyermek után a többletdíjra is jogosult.