Szent Anna díj

A Parlamentben ma adták át a Szent Anna díjakat, mely kifejezetten a nevelőszülői hivatás elismeréseként osztanak szét ezévtől.
Gratulálunk a hat díjazott nevelőszülőnek!
Nevelőszülőnk, Mészárosné Franzer Hajnalka meghívott vendégként jelen volt az eseményen. Sajnos ezúttal díjat nem kapott, de mi gratulálunk neki a nominálásért, és rendkívül büszkék vagyunk rá!

További információ: Klikk ide

AJÁNLOTT MESEKÖNYVEK TÉMÁK SZERINT

Összeállította: Barcsi Beatrix – pszichológus


BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ

Czernák Eszter: Sárkányovi

Carl-Johan Forssén Ehrlin: Bátor Borka mindent megold (3-6 éveseknek)


FÉLELEM, SZORONGÁS OLDÁSÁT SEGÍTŐ

Jill Tomlinson: A bagoly, aki félt a sötétben (5-9 éveseknek)

Jill Tomlinson: A pingvin, aki mindenre kíváncsi volt
(5-9 éveseknek)

Jill Tomlinson: A gorilla, aki olyan akart lenni, mint az apukája (5-9 éveseknek)

Jill Tomlinson: A földimalac, aki semmiben sem volt
(5-9 éveseknek)

Jill Tomlinson: A cica, aki haza akart menni (5-9 éveseknek)

Gimesi Dóra: Csomótündér
(7-12 éveseknek)


Nele Moost-Annet Rudolph: Bátrak vagyunk! (4-7 éveseknek)

Mihail Pljackovszkij-Vlagyimir Szutyejev: A nyúl, aki
senkitől sem félt (4-8 éveseknek)


SZÜLŐ-GYEREK TÖRTÉNETEK MINDENNAPI ÉLETHELYZETEKKEL
Kiss Judit Ágnes: Babaróka ajándéka (3 éves kortól)

Kiss Judit Ágnes: Babaróka kertje
(3 éves kortól)


ELENGEDÉST ÉS GYÁSZ FELDOLGoZÁSÁT SEGÍTŐ
Bátky András-Takács Mari: Morci (6-12 éveseknek)

Benji Davies: Nagypapa szigete
(6-10 éveseknek)


Barbara Walsh: Sammy az égen (6-10 éveseknek)

Florence Jenner-Metz: Neked írok, Apu!
(6-12 éveseknek)


HISZTI, DACKORSZAK ESETÉN
Lauren Child: Sohadesoha, nem eszem paradicsomot (Charlie és Lola) (2-5 éveseknek)

Berg Judit: Hisztimesék
(2-5 éveseknek)


Bálint Ágnes: A szitakötők szigetén (3-6 éveseknek)

Harry Horse: Kisnyuszi világgá megy
(3-6 éveseknek)


Scheer Katalin: Nefelé-Kalandos történet kedves és kedvetlen gyerekeknek (7-12 éveseknek)

L. Molnár Edit: Mese a kisfiúról, aki mindig mindent félbehagyott – és más történetek (3-6 éveseknek)

TESTVÉRKAPCSOLAT, BARÁTSÁG
Oliver Jeffers: A pingvin és a kisfiú (2-6 éveseknek)

Oliver Jeffers: Fent és lent
(2-6 éveseknek)


Benji Davies: Beni és a kisbálna (3-6 éveseknek)

Benji Davies: Beni és a kisbálna téli kalandja
(3-6 éveseknek)


Milena Baisch: A legjobb barátok (3-6 éveseknek)

Benji Davies: Beni és a nagyi madarai
(3-6 éveseknek)

Nicholas Oldland: A jámbor jávorszarvas (3-6 éveseknek)

Nicholas Oldland: A vadvízi kaland
(3-6 éveseknek)


A SZÜLETÉSÜNK TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ FELVILÁGOSÍTÓ KÖNYV
Marie-Claude Monchaux: A sehány éves kislány
(3-6 éveseknek)

A SZEXUÁLIS ABÚZUST „MEGELŐZŐ” KÖNYV
Lili és a bátorság
(6 éves kortól)
A mese „megelőző”jellegű történet, szexuális abúzust átélt gyerekeknek csak szakértő (pl. a gyermek pszichológusa) beleegyezésével, útmutatásával ajánlott elolvasni!
Ez a könyv azért született, hogy felnőttek és gyerekek egy szerethető, átélhető mese kapcsán beszélhessenek olyan érzékeny és fontos, de többnyire elhallgatott témáról, mint az intim testrészekre vonatkozó szabályok, hogy egy felnőttnek is lehet nemet mondani, és hogy mi a különbség rossz titok és jó titok között. A Lili és a bátorság célja a szexuális bántalmazás megelőzése. A mese szerepe, hogy viselkedési mintát nyújtson kritikus helyzetben, illetve megerősítse a gyermeket abban, hogy baj esetén mindig legyen bátorsága segítséget kérni egy olyan felnőttől, akiben megbízik.
A könyv külön útmutatót tartalmaz a szülőknek, és tényeket és tévhiteket is ír az áldozatokról és az elkövetőkről.
A könyv több díjat is nyert:
Magyar Irodalmi Intézet – TOP25 gyerekkönyv 2017
Merítés díj – A zsűri díja 2018
SozialMarie 2018 Díj

Nyertes pályázat

EGYH-ESZK-19-0029 sz. projekt keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott egyedi kérelem alapján, 1 db Suzuki Vitara gépkocsi megvásárlását támogatta 1.000.000 Ft összegben, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságától 2019 évben .

Ürítsük ki a gyermekotthonokat!

nevelőszülő


Van egy kiságynyi hely a lakásodban? Tudnál egy meleg, szerető fészket biztosítani egy kisgyermeknek? Nem kérünk mást, csak azt, hogy egyetlen gyermeknek édesítsd meg az életet, szeretgesd, ringasd, etesd, ölelgesd nagyon sokat!
Arany időnek hívjuk az élet első néhány hónapját, amikor kialakul a biztonságos kötődés. Amikor a kisgyermek megtanulja, hogy biztonságban, szeretetben van, hogy az élet jó. Ebben az időszakban nagyon fontos az érintés, ölelés, becézgetés.
Szeretnénk, ha egy kisbaba, kisgyermek sem maradna gyermekotthonban, hanem egy szerető nevelőszülő családban élhetne addig, amíg sorsa véglegesen nem rendeződik, vagyis amíg visszakerül a vérszerinti családjába, vagy örökbefogadókhoz kerül.
Keressük azokat a családokat, vagy akár egyedülállókat, akik tudnak biztosítani egy ilyen otthont a kicsiknek.

Az első fecskék…

Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy megérkeztek az első nevelőszülői családjaink a Balatonalmádi NYARALÓHÁZUNKBA.

Várjuk a többi családunkat is nagy szeretettel!!!
Üdvözlettel: Karsa Andrea főigazgató

Családi-autó vásárlás

A NAGYCSALÁDOSOK SZEMÉLYGÉPKOCSI-SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL
A rendelet időbeli hatálya 2019. július elseje.

 1. Kik vehetik igénybe a támogatást?
  A három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) vehető igénybe.
  A támogatást
  a) magyar állampolgárok
  b) magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
  c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyre, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
  d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalanként elismert személyek
  vehetik igénybe.
 2. A szerzési támogatás feltételei:
  „megfelelő befogadóképességű” (ez fő szabály szerint 7 vagy több „B kategóriás” jogosítvánnyal vezethető) személygépkocsi megvásárlásához adható támogatás
  a) hitelintézeti pénzkölcsön vagy
  b) zártvégű pénzügyi lízingszerződés keretében
  vehető igénybe.
 3. A szerzési támogatás mértéke: 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a.
 4. Szerzési támogatásra jogosult nagycsaládos aki
  a) ő, vagy a támogatással érintett személy „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem áll e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
  b) az állami adó- és vámhatóságnál, vagy az önkormányzati adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
  c) büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság nem állapította meg jogerősen, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
  d) sem ő, sem a támogatással érintett személy – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – nem részesült korábban szerzési támogatásban, és
  e) Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
  f) Az a nagycsaládos személy, akinek a házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt és továbbra is nagycsaládosnak minősül, de a szerzési támogatást még nem igényelte, ismételten igényelheti azt.
  A szerzési támogatáshoz szükséges körülményeknek a kérelem benyújtásakor kell fennállniuk.
 5. A kérelem benyújtására nyitva álló időintervallum:
  2
  A szerzési támogatás iránti kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.
 6. A szerzési támogatás igénylésének menete:
  a szerzési támogatás iránti kérelemben meg kell adni,
  a) az igénylő milyen összegben és milyen szerződéssel (adásvételi szerződéssel vagy pénzügyi lízingszerződéssel) kívánja megkötni.
  b) az igénylő, illetve a támogatással érintett személyek (a szerzési támogatás megállapításánál figyelembe venni kívánt) gyermekek adóazonosító jelét. (A magzat esetében ettől eltekint a hatóság.)
  c) az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
  d) a jogosultsági feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatot,
  e) a megfelelő befogadóképességű személygépkocsit a feltételeknek megfelelően használja,
  f) a várandósság 12. hetének betöltését igazoló várandósgondozási könyv másolatát vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és fennállása idejéről szóló igazolást.
  g) a személyazonosság igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt, útlevelet vagy kártyaformátumú vezetői engedélyt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
 7. Melyik hatóság jár el a szerzési támogatás esetében?
  A szerzési támogatással kapcsolatos eljárásokban a Magyar Államkincstár központi szerve jár el.
 8. A támogatás iránti kérelem:
  A szerzési támogatás iránti kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. A szerzési támogatás igénylésekor a nagycsaládos és a támogatással érintett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által hitelesített okirat) foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges adatokat és okiratokat beszerezze, és az azokban foglalt személyes adatokat kezelje. Ha a szerzési támogatást magzatra tekintettel állapítják meg, a határozat tartalmazza a szülés várható időpontját.
 9. A támogatás átvétele és felhasználása:
  a) A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válása után szerezhető meg.
  b) Ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem jön létre, a támogatás nem folyósítható.
  c) A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés egy példányát az igénylő a Kincstárnak megküldje.
  d) A Kincstár a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át az autókereskedő részére.
  e) A szerződésben a támogatás összegét fel kell tüntetni
 10. Használati feltételek:
  a) A megszerzett személygépkocsi a szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 éven belül nem idegeníthető el,
  3
  b) A jármű átalakítása ezidő alatt nem lehetséges.
  c) Pénzügyi lízingszerződés esetén az elidegenítési tilalom a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban megjelölt jogosult (a továbbiakban: jogosult) mint lízingbevevő tulajdonjogszerzését nem akadályozza.
  d) A jogosult a megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát (a támogatással érintett személyen kívül) 3 évig más személy részére nem engedheti át.
  e) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a jogosult jár el.
  f) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból elidegenítési tilalmat jegyez be a Kincstár javára a jogosult által benyújtott szerződés alapján – a járműnyilvántartásba.
  g) A személygépkocsi forgalomba helyezésekor nyilatkozik, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.
 11. Értelmező rendelkezések:
  a) élettárs: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint a nevelési ellátásra jogosultság szempontjából élettársként figyelembe vehető személy;
  b) megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a kérelem benyújtásának időpontjában a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ide nem értve a lakóautó jellegű járművet;
  c) megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy: aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti járműnyilvántartásban a b) pont szerinti személygépkocsi tulajdonosaként vagy üzemben tartójaként szerepel;
  d) nagycsaládos: a Cst. szerint
  da) legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult személy, vagy
  db) legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult várandós nő, a várandósság betöltött 12. hetét követően, vagy a várandós nő vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa,
  azzal, hogy a gyermekek számába nem számít be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni;
  e) támogatással érintett személy: a nagycsaládos házastársa vagy élettársa;
  f) zártvégű pénzügyi lízingszerződés: olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott pénzügyi lízingszerződés, amelynél a lízingbevevő a szerződésben meghatározott lízingdíj összegének megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi

Pgysz a Manna FM-en

A Manna FM Családi Manna című műsorában hallhattunk a nevelőszülőségről, a nevelőszülői hálózatról, hogy ki és hogyan lehet nevelőszülő.

Aki lemaradt, itt meghallgathatja:

3 napos kirándulás Londonban

3 napos kirándulás LONDONBAN a legszorgalmasabb gyermekeinkkel

 

 

Ezúton szeretnénk értesíteni minden Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálathoz tartozó gyermeket és nevelőszülőt, hogy 3 napos londoni kirándulást szervezünk az őszi szünetben. 8 gyermeket választunk ki azok közül, akik a legtöbbet javítanak a félévi bizonyítványukhoz képest az év végéig. Természetesen a kitűnőket is szeretnénk jutalmazni ezzel az úttal, de nem csak nekik van esélyük velünk jönni LONDONBA! 🙂

 

 1. Nap: hajnalban indulunk a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről. 2.5 órás repülő út után megérkezünk Londonban. A szállásunk átvétele után elindulunk felfedezni Londont, egy rövidebb kirándulást teszünk. Buckingham Palota, BigBen, London Eye, Parlament, Trafalgar tér, Piccadily Circus. Ezzel betekinthetünk a nyüzsgő londoni életben. Este ellátogatunk a Sohoba.
 2. Nap: ma nagyobb távolságokat teszünk meg, hogy a központól távolabbra eső nevezetességeket is megnézzük. Ezért emeletes buszokkal és metróval is utazunk. Megnézzük a Millenium hídat illetve a King’s Cross pályaudvart, ahonnan indult Harry Potter vonat a Roxfortba. A Towert és a Tower hidat is. Látogatást teszünk az M and M-s boltban is.
 3. Nap: a szállásunkat elhagyva a gép indulásáig rövid sétát teszünk, megnézzük a Hyde parkot, a Briths múzeumot, végig sétálva az Oxfort streeten, így eljutva az öt emeletes játékboltig a Hamley’s ig. Este indulunk haza.

A kirándulásra 8 fő gyereket viszünk magunkkal.

A részvétel feltételei:

 • felső osztályos tanuló
 • jó magaviselet
 • gyámi engedély
 • motivációs levél, hogy miért szeretne velünk jönni, és nevelőszülői ajánlás
 • féléves és év végi bizonyítvány másolat

A jelentkezők közül az első 3 legjobb év végi bizonyítvánnyal rendelkezőt, valamint a féléves bizonyítványhoz képest az 5 legtöbbet javítót visszük magunkkal. (holt verseny esetén a motivációs levél és a nevelőszülői ajánlás alapján döntünk).

Az út során teljes ellátást biztosítunk, de a jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy az utazásra szükséges zsebpénzt a saját zsebpénzükből gyűjtik össze. Ezzel nem terhelve nevelőszüleiket. A zsebpénzüket saját belátásuk szerint költhetik el, akár az M and M-s boltban, akár szuvenírt vagy bármi másra, amit szertnének venni.

Azok a gyerekek, akik jöhetnek velünk útlevéllel kell rendelkezniük az esetleges problémák elkerülése miatt. Ezért kérném a Nevelőszülőket, hogy a jelentkezés előtt ezt is legyenek szívesek a Gyámmal egyeztetni.

A jelentkezést, illetve a motivációs levelet kérjük április 30-ig beküldeni e-mailen az info@gyermekvedok.hu címre.

 

Üdvözlettel:

Karsa Andrea főigazgató

Halász Ágnes nevelőszülő