A nevelőszülő feladatai – akadálymentesített

A nevelőszülő feladatai:

otthonában ellátja a gyermek nevelését, gondozását (egy egyéni gondozási – nevelési terv alapján), valamint egyes gyámi feladatokat.

gondoskodik a megfelelő oktatásról, képzésről (ha szükséges, speciális foglalkozásról is)

felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre

biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást a gyámhivatal határozatának megfelelően

elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését

vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását, ha a fiatal ezt kéri.

együttműködik a területileg illetékes gyermekvédelmi Szakszolgálat, a gyámhivatalok és a gyermekjóléti szolgálatok szakembereivel, tájékoztatja őket munkájáról.

Ezek a legfontosabb elvárások, feladatok, melyeket a jogszabályok megfogalmaznak, s amelyhez nevelőszülői tanácsadójuktól, valamint a gyermekvédelemben dolgozó szakemberektől segítséget kapnak.