Továbbképzések nevelőszülőink számára Kaposvár és Veszprém

Fenntartói tájékoztató
a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat 2020. évben a nevelőszülők részére tartandó 6 órás működtetői továbbképzésének megszervezéséről
Ezúton értesítem – mint a PGYSZ munkatársát -, hogy a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendeletben és a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározottakon felül a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §- ban foglalt kötelezettsége alapján 2020. évben április hó 22. napján 09 órai kezdettel hat órás működtetői továbbképzést tart Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központban (7400 Kaposvár, Csokonai u.2.)
A továbbképzés témája:
„Gyermekeink védelmében: a Barnahus”
(A Barnahus projektről előzetesen a www.barnahus.hu weboldalon tájékozódhat)
Előadó: Dr. Lazáry Györgyné a Barnahus Szombathely pszichológusa
A továbbképzés célja, hogy a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat – mint működtető a nevelőszülők számára a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését szabályozó miniszteri rendeletben meghatározott továbbképzésen felül évente legalább hatórás, legfeljebb tizenkét órás a működtetői továbbképzés tart.
Felhívjuk minden érintett nevelőszülő figyelmét, hogy a működtetői továbbképzésen köteles részt venni, az alól csak indokolt esetben – hiányzásról igazolással élve – kaphat felmentést, azzal a kitétellel, hogy a működtetői továbbképzésen elhangzottakat erre kijelölt szakmai vezető irányításával pótolja.
A továbbképzések idejére a működtető a nevelőszülő helyettesítéséről másik, helyettesítésre kijelölt nevelőszülő biztosításával vagy gyermekvédelmi intézmény által biztosított gyermekfelügyelettel is gondoskodhat.
A működtetői továbbképzéssel összefüggésben felmerülő költségek – az utazási költség kivételével – a működtetőt terhelik.
A működtetői továbbképzés időpontjáról, a működtető legalább harminc nappal korábban helyben szokásos módon értesíti a nevelőszülőt.
Kelt. 2020. február 28.
Fenntartó megbízásából, a működtető intézmény főigazgatója:
Karsa Andrea
főigazgató

Fenntartói tájékoztató
a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat 2020. évben a nevelőszülők részére tartandó
6 órás működtetői továbbképzésének megszervezéséről
Ezúton értesítem – mint a PGYSZ munkatársát -, hogy a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendeletben és a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározottakon felül a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §- ban foglalt kötelezettsége alapján 2020. évben április hó 16. napján 8,30 órai kezdettel hat órás működtetői továbbképzést tart Veszprémben, a HANGVILLA – Multifunkcionális közösségi tér Kamaratermében (8200 Veszprém, Brusznyai u.2. szám alatt)
A továbbképzés témája:
„Gyermekeink védelmében: a Barnahus”

(A Barnahus projektről előzetesen a www.barnahus.hu weboldalon tájékozódhat)
Előadó: Dr. Lazáry Györgyné a Barnahus Szombathely pszichológusa
A továbbképzés célja, hogy a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat – mint működtető a nevelőszülők számára a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését szabályozó miniszteri rendeletben meghatározott továbbképzésen felül évente legalább hatórás, legfeljebb tizenkét órás a működtetői továbbképzés tart.
Felhívjuk minden érintett nevelőszülő figyelmét, hogy a működtetői továbbképzésen köteles részt venni, az alól csak indokolt esetben – hiányzásról igazolással élve – kaphat felmentést, azzal a kitétellel, hogy a működtetői továbbképzésen elhangzottakat erre kijelölt szakmai vezető irányításával pótolja.
A továbbképzések idejére a működtető a nevelőszülő helyettesítéséről másik, helyettesítésre kijelölt nevelőszülő biztosításával vagy gyermekvédelmi intézmény által biztosított gyermekfelügyelettel is gondoskodhat.
A működtetői továbbképzéssel összefüggésben felmerülő költségek – az utazási költség kivételével – a működtetőt terhelik.
A működtetői továbbképzés időpontjáról, a működtető legalább harminc nappal korábban helyben szokásos módon értesíti a nevelőszülőt.
Kelt. 2020. február 28.
Fenntartó megbízásából, a működtető intézmény főigazgatója:
Karsa Andrea
főigazgató